Цөөн үгээр

- 442 мянган тонн үр тариа хураах урьдчилсан баланс гарчээ. - Сум хөгжүүлэх сан - Иргэдийн спорт ll наадам

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2020-03-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2020-03-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй