Цөөн үгээр

- Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд 35 ширхэг хүлэмж хүлээн авлаа - 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ - 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 166 "Хором бүрээ анхааръя"- аяныг зохион байгуулах тухай 2022-11-14 2022-11-14 Файл татах
2 160 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-10-28 2022-10-28 Файл татах
3 156 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-10-26 2022-10-26 Файл татах
4 151 Нохой устгал зохион байгуулах тухай 2022-10-19 2022-10-19 Файл татах
5 149 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-10-15 2022-10-15 Файл татах
6 147 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухай 2022-10-10 2022-10-10 Файл татах
7 142 Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2022-09-26 2022-09-26 Файл татах
8 138 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2022-09-22 2022-09-22 Файл татах
9 112 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг зохион байгуулах тухай 2022-08-22 2022-08-22 Файл татах
10 84 Мал амьтны өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх, сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-06-15 2022-06-15 Файл татах
11 85 Мал эмнэлгийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2022-06-15 2022-06-15 Файл татах
12 71 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-05-23 Файл татах
13 76 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-05-23 Файл татах
14 70 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах тухай 2022-05-19 2022-05-19 Файл татах
15 69 Мал амьтны гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт хийх тухай 2022-05-13 2022-05-13 Файл татах
16 67 Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2022-05-12 2022-05-12 Файл татах
17 57 "Тэр бум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-21 2022-04-21 Файл татах
18 55 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин, үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт хийх тухай 2022-04-18 2022-04-18 Файл татах
19 53 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай 2022-04-18 2022-04-18 Файл татах
20 51 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
21 50 2022 оныг "Бүтээн байгуулалт-Нийгмийн хөгжлийг дэмжих жил" болгох тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
22 47 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
23 25 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2022-02-21 2022-02-21 Файл татах
24 4 Нохой устгал зохион байгуулах тухай 2022-01-09 2022-01-09 Файл татах
25 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2022-01-06 2022-01-06 Файл татах
26 163 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-10-18 2021-08-18 Файл татах
27 183 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-09-21 2021-09-21 Файл татах
28 182 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2021-09-20 2021-09-20 Файл татах
29 176 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-09-14 2021-09-14 Файл татах
30 177 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-09-14 2021-09-14 Файл татах
31 178 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-09-14 2021-09-14 Файл татах
32 149 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-08-02 2021-08-02 Файл татах
33 150 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-08-02 2021-08-02 Файл татах
34 149 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-08-02 2021-08-02 Файл татах
35 150 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-08-02 2021-08-02 Файл татах
36 141 Дурсгалт цогцолборыг сэргээн засах нийтийг хамарсан ажил, арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2021-06-30 2021-06-30 Файл татах
37 140 Нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглох тухай 2021-06-29 2021-06-29 Файл татах
38 139 Хөдөлгөөн хязгаарлах хугацааг сунгах тухай 2021-06-25 2021-06-25 Файл татах
39 131 Хөдөлгөөн хязгаарлах хугацааг сунгах тухай 2021-06-20 2021-06-20 Файл татах
40 129 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх болон гамшгаас хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-06-17 2021-06-17 Файл татах
41 128 Хөдөлгөөн хязгаарлах тухай 2021-06-15 2021-06-15 Файл татах
42 127 2021 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2021-06-14 2021-06-14 Файл татах
43 123 Түр хязгаарлалт тогтоох тухай 2021-06-07 2021-06-07 Файл татах
44 118 Хөдөлгөөн хязгаарлах тухай 2021-05-31 2021-05-31 Файл татах
45 114 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг цуцлах тухай 2021-05-22 2021-05-22 Файл татах
46 107 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай 2021-05-17 2021-05-17 Файл татах
47 108 Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-05-17 2021-05-17 Файл татах
48 105 Хяналтын цэг ажилуулах тухай 2021-05-13 2021-05-13 Файл татах
49 104 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021-05-10 2021-05-10 Файл татах
50 92 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-04-20 2021-04-20 Файл татах
51 91 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2021-04-20 2021-04-20 Файл татах
52 85 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-09 2021-04-09 Файл татах
53 77 хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай 2021-04-02 2021-04-02 Файл татах
54 78 мал, амьтны халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх, отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-02 2021-04-02 Файл татах
55 75 Хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоох тухай 2021-04-01 2021-04-01 Файл татах
56 65 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
57 68 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
58 66 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
59 67 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
60 70 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
61 69 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
62 71 Шалгарсан төсөлд зээл олгох тухай 2021-03-29 2021-03-29 Файл татах
63 64 Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2021-03-27 2021-03-27 Файл татах
64 57 Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-03-19 2021-03-19 Файл татах
65 33 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай 2021-03-01 2021-03-01 Файл татах
66 14 Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-01-29 2021-01-29 Файл татах
67 11 Халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулж, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай 2021-01-25 2021-01-25 Файл татах
68 1 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 2021-01-01 2021-01-01 Файл татах
69 24 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-01-16 2019-01-01 Файл татах
70 27 Ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтыг сайжруулах, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
71 27 Ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтыш сайжруулах, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай хавсралт 1 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
72 28 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
73 29 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
74 30 Хүүхдийн төлөө зөвлөл шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
75 31 Хамтарсан баг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
76 32 Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
77 26 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-03-07 2017-03-07 Файл татах
78 22 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
79 22 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
80 23 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
81 23 Газар өмчлүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
82 24 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
83 24 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
84 25 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
85 25 Газар эзэмшүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
86 21 Хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
87 21 Хяналт шалгалт хийх тухай хавсралт 1 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
88 20 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-02-20 2017-02-20 Файл татах
89 18 Хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилох тухай 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
90 18 Хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилох тухай хавсралт 1 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
91 19 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
92 19 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай хавсралт 1 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
93 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
94 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 1 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
95 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 2 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
96 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 3 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
97 17 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
98 14 Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг борлуулж улсын орлого болгох тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
99 12 Үнэлгээ тогтоох комисс томилох тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
100 13 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
101 13 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай хавсралт 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
102 11 Овог/эцгийн нэр/ өөрчлөн тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
103 10 Статистик тайлан мэдээг төсөв, Төрийн сангийн мэргэжилтэнд хариуцуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
104 9 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
105 9 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай хавсралт 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
106 8 Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг борлуулж, улсын орлого болгох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
107 6 Түлээний модны зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
108 6 Түлээний модны зөвшөөрөл олгох тухай хавсралт 1 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
109 7 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
110 7 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай хавсралт 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
111 5 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг батлах тухай 2017-01-13 2017-01-13 Файл татах
112 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай хавсралт 1 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
113 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай хавсралт 2 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
114 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
115 3 Эрчим хүчний хамгаалалтын зурвас тогтоож, баталгаажуулах тухай 2017-01-03 2017-01-03 Файл татах
116 3 Эрчим хүчний хамгаалалтын зурвас тогтоож, баталгаажуулах тухай хавсралт 2017-01-03 2017-01-03 Файл татах
117 1 Сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх тухай 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах
118 2 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах
119 2 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай хавсралт 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ