Цөөн үгээр

- АЗД-ын 2016-2020 оны ҮАХөтөлбөр - 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр соёлын төвд Засаг даргын ажлын алба ЗДТГ-аас Алтанбулаг суманд 2018 онд хийгдсэн ажлын тайланг танилцууллаа. - 2018 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр 3дугаар багийн иргэдэд Засаг даргын тамгын газар үйл ажиллагаанытайланг сурталчилж танилцууллаа..

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 27 Ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтыш сайжруулах, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
2 27 Ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтыш сайжруулах, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай хавсралт 1 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
3 28 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
4 29 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
5 30 Хүүхдийн төлөө зөвлөл шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
6 31 Хамтарсан баг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
7 32 Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-13 2017-03-13 Файл татах
8 26 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-03-07 2017-03-07 Файл татах
9 22 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
10 22 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
11 23 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
12 23 Газар өмчлүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
13 24 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
14 24 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
15 25 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
16 25 Газар эзэмшүүлэх тухай хавсралт 1 2017-03-02 2017-03-02 Файл татах
17 21 Хяналт шалгалт хийх тухай 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
18 21 Хяналт шалгалт хийх тухай хавсралт 1 2017-02-22 2017-02-22 Файл татах
19 20 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-02-20 2017-02-20 Файл татах
20 18 Хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилох тухай 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
21 18 Хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилох тухай хавсралт 1 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
22 19 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
23 19 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай хавсралт 1 2017-02-17 2017-02-17 Файл татах
24 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
25 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 1 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
26 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 2 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
27 16 Сумын хэмжээнд 2017 онд зохион байгуулах хууль,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай хавсралт 3 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
28 17 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-02-15 2017-02-15 Файл татах
29 14 Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг борлуулж улсын орлого болгох тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
30 12 Үнэлгээ тогтоох комисс томилох тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
31 13 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
32 13 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай хавсралт 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
33 11 Овог/эцгийн нэр/ өөрчлөн тухай 2017-02-01 2017-02-01 Файл татах
34 10 Статистик тайлан мэдээг төсөв, Төрийн сангийн мэргэжилтэнд хариуцуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
35 9 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
36 9 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай хавсралт 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
37 8 Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг борлуулж, улсын орлого болгох тухай 2017-01-23 2017-01-23 Файл татах
38 6 Түлээний модны зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
39 6 Түлээний модны зөвшөөрөл олгох тухай хавсралт 1 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
40 7 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
41 7 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай хавсралт 2017-01-20 2017-01-20 Файл татах
42 5 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг батлах тухай 2017-01-13 2017-01-13 Файл татах
43 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай хавсралт 1 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
44 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай хавсралт 2 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
45 4 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-01-04 2017-01-04 Файл татах
46 3 Эрчим хүчний хамгаалалтын зурвас тогтоож, баталгаажуулах тухай 2017-01-03 2017-01-03 Файл татах
47 3 Эрчим хүчний хамгаалалтын зурвас тогтоож, баталгаажуулах тухай хавсралт 2017-01-03 2017-01-03 Файл татах
48 1 Сэрэмжлүүлэг хүргүүлэх тухай 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах
49 2 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах
50 2 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай хавсралт 2017-01-02 2017-01-02 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ