Цөөн үгээр

- 442 мянган тонн үр тариа хураах урьдчилсан баланс гарчээ. - Сум хөгжүүлэх сан - Иргэдийн спорт ll наадам

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт явагдлаа

Нийтэлсэн: 7 сарын өмнө Үзсэн: 116

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтийн дагуу тус суманд 2019 оны 03 дугаар сарын 29-нд Сэлэнгэ аймгийн Төрийн архивын эрхлэгч М.Хишигням “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг”, “Баримт бичгийн стандарт”-ын талаар төрийн албан хаагчдад сургалт хийж, 2019 онд зохион байгуулагдах байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын улсын үзлэг угтаж төр, төсвийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг шалгаж заавар, зөвлөмж өгч ажиллаа