Цөөн үгээр

- 442 мянган тонн үр тариа хураах урьдчилсан баланс гарчээ. - Сум хөгжүүлэх сан - Иргэдийн спорт ll наадам

Сум хөгжүүлэх сан

Нийтэлсэн: 7 сарын өмнө Үзсэн: 127

2019 оны 08 сарын 28-ны өдөр ХАА-н тасгийн дарга Б.Буян-Өлзий , Сум хөгжүүлэх сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярзул, Сум хөгжүүлэх сан хариуцсан нягтлан Э. Цэнд-Аюуш, Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн Ц. Хүрэлбаатар нар 2019 онд Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэд, мөн урьд онуудад зээл авсан нийт 8 иргэдийн төслийн хүрээнд хийгдэж буй ажилтай нь танилцаж сар бүрийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавин ажиллалаа. Мөн 2013-2015 онуудад зээл авч хугацаанд нь төлөлтөө хийж барагдуулаагүй иргэдэд мэдэгдэл хүргэлээ.
2013 онд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нийт 5 иргэний 3 иргэн шүүхийн байгууллагад шилжиж 2 иргэн төлөлтийн үлдэгдэлтэй
2014 онд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нийт 3 иргэний 1 иргэн огт төлөлт хийгээгүй 2 иргэн төлөлтийн үлдэгдэлтэй
2015 онд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нийт 4 иргэний 3 иргэн огт төлөлт хийгээгүй 1 иргэн төлөлтийн үлдэгдэлтэй тус тус байгаа тул хугацаанд нь төлөлтөө хийж барагдуулаагүй иргэд 9 сарын 10-ны дотор багтаан төлөлтөө хийхгүй бол шүүхийн байгууллагын газарт шилжүүлэхийг мэдэгдэе.
2017, 2018, 2019 онуудад сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нийт 14 иргэд сар, улирал бүр төлөлтөө хугацаанд нь хийнэ үү.